Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Osnovani smo daleke 1961. godine pod nazivom Pogon za projektovanje i izgradnju u sastavu tadašnjeg Preduzeća za prenos električne energije „ELEKTROISTOK“, koje je bilo deo Združene Elektroprivrede Srbije. OOUR Izgradnje unutar „ELEKTROISTOK“-a se bavio izgradnjom, rekonstrukcijom i proširenjima postojećih transformatorskih stanica prenosne mreže SR Srbije, pri limitiranim uslovima njihovih isključenja. Delatnost ovog OOUR-a se uglavnom sastojala iz projektovanja, izrade i montaže čeličnih elemenata transformatorskih stanica i elektromontažnih radova pri rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih transformatorskih stanica u prenosnoj mreži Srbije. Zajedno sa ekipama za održavanje i remont stacioniranim pri pogonima „ELEKTROISTOK“-a, Pogon izgradnje je učestvovao u vršenju većih remonta i vršio je hitne intervencije u cilju otklanjanja kvarova u transformatorskim stanicama i prenosnoj mreži.

Realizacija programa izgradnje prenosne mreže 110 kV SR Srbije, čije je ostvarivanje, po pravilu, pratila kratkotrajna priprema, često neredovna isporuka materijala i opreme, nametnula je potrebu da ovaj Pogon preuzme i izgradnju novih transformatorskih stanica. Ovom zadatku pristupilo se vrlo ozbiljno, i sa izgradnjom novih transformatorskih stanica 110/35 kV rađaju se i prvi uspesi.

Uspešnoj gradnji visokonaponskih postrojenja, svakako je doprinela i činjenica da je na ovim poslovima, koje su obavljali mladi stručnjaci Pogona Izgradnje, bilo koncentrisano usaglašavanje iskustva, a delom i stručna radna snaga sa proizvodnim sredstvima cele RO „ELEKTROISTOK“-a.

Početkom 1969. godine Pogon Izgradnje preuzima elektromontažne radove na izgradnji transformatorske stanice 400/200 kV Beograd 8, instalisane snage 2 x 400 MVA. Puštanjem u pogon ove prve transformatorske stanice najvišeg napona u tadašnjoj SFRJ stečena su dragocena iskustva.

Krajem 1973. Pogon Izgradnje se konstituisao kao OOUR, i tom prilikom se iz njegovog sastava izdvojio Projektni biro kao posebno organizovana celina.

Svesni da se ispravna izgradnja elektroenergetskih objekata može realizovati samo kvalitetnim izvođenjem radova, strogim pridržavanjem normi i korišćenjem iskustva, operativa izgradnje u najužoj saradnji sa više projektnih organizacija deli stečeno iskustvo na montaži i radi na tipizaciji projekata i opreme.

OOUR Izgradnje je, za objekte koje je preuzimao, po pravilu radio i izvođačku i radioničku dokumentaciju, što je dozvoljavalo da se često izvodi paralelno i usaglašeno, projektovanje, gradnja, montaža opreme i njeno praktično proveravanje.

Od 1972. godine do 1978. godine OOUR Izgradnja je završila i pustila u pogon 26 novih transformatorskih stanica u visokonaponskoj mreži „ELEKTROISTOK“-a, među kojima su najznačajnije:

TS 400/220/110 kV Niš 2
TS 400/220/110 kV Novi Sad 3
TS 400/110 kV Kragujevac 2
TS 400/220 kV Kosovo „B“

Sa preko 50 godina iskustva na poslovima izgradnje, rekonstrukcije, remonta i održavanja elektroenergetskih objekata visokog napona do 400 kV, postali smo prepoznatljivo ime na elektroenergetskom tržištu čitavog regiona sa značajnim referencama.

U okviru procesa transformacije Elektroprivrede Srbije, odlukom UO JP „Elektroistok“ i Vlade Republike Srbije, od 30. juna 2005. godine nastavljamo da radimo kao samostalno preduzeće pod sadašnjim imenom Privredno Društvo „Elektroistok Izgradnja“, d.o.o. Beograd.

Sa svojih 170 zaposlenih raspoređenih u dva organizaciona dela smeštena u Beogradu i Nišu, predstavljamo nezaobilaznu polugu razvoja prenosne mreže kod nas.

© 2015 ELEKTROISTOK – Izgradnja d.o.o.